Rでレポートを作成する

必用ライブラリのインストール

 $ library(knitr)
 $ library(markdown)

レポートの作成方法(markdown)

  • test.Rmd
# 概要
## iris summary
` ``{r results='asis'}
summary(iris)
plot(iris[,1],iris[,2])
kable(head(iris,5))
` ``
 $ knit(test.Rmd)
 $ markdownToHTML("test.md","test.html")

レポートの作成方法(tex)

\documentclass{jsarticle}
\begin{document}

一様乱数を5個作って平均する。
<<>>=
x = runif(5)
x
mean(x)
@
\end{document}
 > Sweave("test.Rnw",encoding="utf-8")
 $ [emacs]Ctrl-c t j
 $ advipdf

参考資料